Welkom op de website van Notariskantoor De Valk

Wij nodigen u uit voor een nadere kennismaking, zodat u met eigen ogen
kunt zien wat wij voor u kunnen en willen betekenen.
Wij willen in ieder geval vooropstellen dat wij ons inspannen om te komen
tot een dienstverlening die u tot volle tevredenheid stemt.
Die garantie krijgt u zondermeer van ons.

U wilt dat uw zaak gedegen en gunstig geprijsd wordt afgehandeld.
In onze dienstverlening zijn die voorwaarden belangrijke pijlers.

Onze dienstverlening laat zich omschrijven door begrippen als
slagvaardig handelen, persoonlijke en betrokken
aandacht, deskundig maatwerk en gunstige tarifering.